Per a sol·licitar el servei de notificacions electròniques, el procediment a seguir és el següent:

Si ets un organisme de l’Administració de la Generalitat,

  • Has de fer servir el servei e-NOTUM del Consorci AOC mitjançant la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA) que gestiona l’Oficina de Processos i Administració electrònica (OPAE). Per tal de sol·licitar els serveis cal que obris una petició a l’Oficina Tècnica de PICA (OTPICA) a través de l’eina Remedy.

Si ets qualsevol altre organisme del sector públic de Catalunya, trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

sollicitud_serveis_eacat.png

És important que consideris:

  • Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
  • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT t’hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
  • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.

NOTA: per defecte, les evidències electròniques generades en el procés de lliurament de les notificacions electròniques se signen amb un Certificat de Segell electrònic de nivell mig del Consorci AOC. Opcionalment, si vols que aquestes evidències electròniques se signin amb un certificat de segell electrònic del teu ens, cal que ens el cedeixis seguint les instruccions que trobaràs a “Com cedir certificats de segell electrònic al Consorci AOC?”