El servei e-NOTUM no s’integra amb cap gestor documental, a excepció de DESA’L (per més informació sobre que es guarda a DESA’L consulta aquest apartat)

Si necessites descarregar-te el document d’evidències del procés de notificació, ho pots fer mitjançant una d’aquestes opcions:

  • Integrar-te amb e-NOTUM i descarregar les evidències generades per e-NOTUM un cop acabat el cicle de vida de la notificació (et recomanem fer-ho en aquest moment i no esperar a acabar els dos anys de custodia)
  • Integrar-te amb el DESAL_DESCARREGA (caldrà el número d’assentament o el número d’expedient) i descarregar la documentació associada a aquell expedient o registre
  • Integrar-te amb el MUX_DESCARREGA (caldrà el número d’assentament) i  descarregar la documentació associada a aquell número de registre.

Un cop obtinguis el document d’evidències del procés de notificació, caldrà guardar-lo al teu gestor documental o on consideris adient.