El format d’URL d’accés a les notificacions electròniques que ha d’estar publicat al web del teu organisme, és el següent:

https://usuari.enotum.cat/login?codiOrganisme=$CODI_ENS&codiDepartament=$CODI_DEPARTAMENT on el codi d’organisme i el codi de departament correspon al codi INE10 de l’ens. Aquest codi INE10 el podeu consultar al web del Municat .

Nota important: Aquells ens que tenen un “0” a davant del codi INE10, han de treure aquest de la URL a publicar.

Exemples de noves url: