A l’apartat Configuració > Organisme (punt 5: Activitat e-NOTUM) es pot definir una adreça de correu-e al camp: Correu-e d’avís d’error.

A aquesta bústia s’enviaran els errors que es produeixen en el cicle de vida de la notificació (no s’ha pogut registrar o dipositar o expirar) a més d’errors en l’enviament dels canvis d’estat cap a les aplicacions integrades (si és el cas).

Aquesta bústia és personalitzable. Si no es defineix una adreça concreta, per defecte, e-NOTUM estableix que sigui la mateixa a la que s’hi envien els informes diaris.

image-2021-04-16-20-36-02-101-1024x468.png