Les IPs dels nous dominis serveis3 són:

IOP

PRE serveis3-pre.iop.aoc.cat 157.97.64.35
PRO serveis3.iop.aoc.cat 157.97.64.39

APP

PRE serveis3-pre.app.aoc.cat 157.97.64.36
PRO serveis3.app.aoc.cat 157.97.64.40

NT

PRE serveis3-pre.nt.aoc.cat 157.97.64.247
PRO serveis3.nt.aoc.cat 157.97.64.248