Per fer la convocatòria d’un òrgan col•legiat amb e-NOTUM per EACAT, caldrà fer els passos següents:

 • Informar prèviament a tots els membres de l’òrgan col•legiat (o regular-ne l’obligatorietat) que les convocatòries es notificaran per mitjans electrònics, i assegurar que tots els membres tenen les eines i recursos tecnològics necessaris per poder accedir-hi.
 • Entrar a EACAT i accedir a e-NOTUM dins de la pestanya d’aplicacions.
 • Donar d’alta l’òrgan col•legiat i tots els seus membres, com un Grup dins de l’apartat Destinataris.
 • Fer una notificació electrònica, amb una antelació mínima de 48 hores, amb les característiques següents:
  • Acte administratiu: Notificació de la convocatòria signada per l’òrgan competent.
  • Annexes: Tota la documentació necessària per a la deliberació i adopció d’acords, o una referència indicant on trobar-la.
  • Accés: Contrasenya (aquest accés permet accedir amb certificat digital o sense, i en aquest cas els membres reben un contrasenya temporal al seu mòbil o correu-e).
  • Etiquetes: “Òrgans Col•legiats” (aquest camp és opcional, però pot ser molt útil a l’hora de cercar les comunicacions realitzades per a aquest propòsit).
  • Destinataris: Seleccionar el grup creat prèviament que conté tots els membres de l’òrgan col•legiat.

Un cop realitzada la notificació de la convocatòria, tots els membres de l’òrgan col•legiat rebran un correu-e i un SMS d’avís indicant-los que tenen a la seva disposició la notificació i la documentació de la convocatòria.