Segueix els següents passos:

1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d’aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d’accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital.

Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud preparada per ser signada pel Sol·licitant de certificats de dispositiu.

2. Emplenar la sol·licitud A la pestanya “Informació inicial” i indicar:

 • El tipus de certificat a sol·licitar; segell nivell mig
 • La prioritat de la petició; ordinària o urgent (implica diferències de Tarifes i de termini de lliurament: 16 dies hàbils per a peticions ordinàries i 4 dies hàbils per a les urgents).

3. A la Pestanya “Dades de la sol·licitud” cal indicar  “l’Ús del certificat” que es vol (al camp 11):

Ús del certificat Característiques
Cedit en exclusivitat per ús dels serveis AOC
 • El certificat es dirà “Serveis Administracio Electronica”
 • El custodiarem des de l’AOC
 • Es farà servir per a serveis AOC
 • S’utilitza per a e-TAULER, Còpia, Representa, e-NOTUM i AEAT-Via Oberta
 • No és podrà fer servir per a serveis propis de l’ens

Cedit en exclusivitat per a ús d’eines pròpies

(fa ús del Signador Centralitzat de l’AOC)

 • El nom del certificat és de lliure decisió per l’ens
 • El custodiarem des de l’AOC
 • S’utilitza en una aplicació pròpia de l’ens que fa ús indirectament del Signador Centralitzat de l’AOC
 • Es podrà fer servir només per a eines pròpies de l’ens (no serveis AOC)
Ús directe propi(sense opció de cessió a l’AOC)
 • L’ens sol·licitant pot decidir tots els aspectes del certificat i fer ús lliurament
 • S’utilitza per eines pròpies de l’ens en que no cal que l’AOC intervingui en cap procés.
 • No es podrà cedir amb posterioritat ni per als serveis de l’AOC ni per a eines pròpies que fan ús indirectament del Signador Centralitzat de l’AOC.

En el cas del Segell Cedit en exclusivitat per ús dels serveis AOC i Cedit en exclusivitat per ús d’eines pròpies implica que l’ens no podrà descarregar el certificat segell de nivell mig des de la Carpeta del subscriptor doncs serà el Consorci AOC l’encarregat de fer-ho. L’ens únicament podrà descarregar la part pública del certificat des de la carpeta de subscriptor.

4. Un cop emplenades totes les dades, caldrà enviar la sol·licitud a signatura mitjançant el botó “Envia a signar”.

5. Signar les condicions de la petició del certificat. L’usuari amb rol de sol·licitant de certificats de dispositiu podrà signar la tramesa des d’EACAT/Els meus tràmits/Per signar, tot prement el botó “Signa”. La petició quedarà registrada a EACAT i en mans de l’entitat de Registre n’haurà de realitzar la generació.

Important: en el cas dels serveis de Via Oberta que requereixen certificat (AEAT), hauràs de seguir els passos de la següent FAQ: Com renovar un certificat de Segell per fer ús dels serveis d’AEAT i fer servir la tramesa d’EACAT > apartat “Tràmits” > “Alta de serveis Via Oberta” > prestador Consorci AOC > Sol.licitud de serveis del CAOC